Bureau Bartels is een onafhankelijk bureau dat beleidsondersteunend onderzoek uitvoert voor opdrachtgevers in de publieke en semipublieke sector. Wij werken o.a. voor ministeries, regionale en lokale overheden, sociale partners en andere organisaties die zich op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven begeven.

Met deze website hopen wij u een overzicht te geven van de typen projecten en onderzoeken die wij uitvoeren en de waarden waar wij voor staan. Heeft u vragen over onze dienstverlening of zou u graag willen weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact met Henk Tissing via telefoonnummer 033 - 479 20 20 of per mail info@brtls.nl