Versterken schuldhulpverlening

‘Schouders Eronder’ is een landelijk programma, gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat zich richt op versterking van schuldhulpverlening in Nederland. Daartoe wordt met dit programma onder andere ingezet op onderzoek & innovatie en bevordering van kennisdeling tussen partijen die betrokken zijn bij schuldhulpverlening. Vanuit deze actielijn brengt Bureau Bartels experimenten op het gebied van schuldhulpverlening – en daarmee samenhangende kennisbehoeften van betrokken partijen – in kaart. In het verlengde daarvan organiseren we kennisbijeenkomsten om in deze behoeften te voorzien. Schouders Eronder is een initiatief van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.

Grip gemeenten op (kosten) bewindvoering

Er is sprake van een sterke toename van het aantal personen dat onder bewind is gesteld. In eerder onderzoek heeft Bureau Bartels aangetoond dat dit gepaard is gegaan met een sterke stijging van de kosten voor gemeenten. Gemeenten dienen namelijk (vanuit Bijzondere Bijstand) de kosten van bewindvoering te vergoeden indien onderbewindgestelden daartoe niet in staat zijn. Zo zijn in de gemeente Rotterdam de uitgaven vanuit Bijzondere Bijstand voor bewind in de periode 2013-2017 toegenomen van circa 2 miljoen euro naar ongeveer 10 miljoen euro. De gemeente Rotterdam heeft ons dan ook verzocht om te onderzoeken wat de kenmerken van onderbewind-gestelden zijn en hoe zij meer ‘grip’ kan krijgen op (de kosten van) bewindvoering.

Opleidingen stimuleren in zorg en welzijn

De voortgangsrapportage van het SectorplanPlus is uit. Via dit plan worden de personeelstekorten in zorg en welzijn aangepakt. Zie onze rapportage met inspirerende voorbeelden van mensen die de stap naar zorg en welzijn zetten. Ruim 900 scholingstrajecten zijn aangevraagd om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en welzijn in Nederland op peil te houden.