Wie zijn wij?

Bureau Bartels vond haar oorsprong in het noorden van het land. Het bureau werd in 1982 als spin-off van de Rijksuniversiteit Groningen opgericht. In 1997 zijn wij verhuisd vanuit het noorden naar Amersfoort. Bureau Bartels wordt geleid door twee directeuren: dr. Evert Jan Davelaar en drs. Henk Tissing. Beiden zijn al lang aan ons bureau verbonden. Daarnaast bestaat ons team uit universitair opgeleide onderzoekers die eveneens al langere tijd werkzaam zijn bij Bureau Bartels. Wij voeren een grote variatie aan onderzoeken uit voor diverse opdrachtgevers. Doordat onze opdrachten telkens weer anders zijn, behouden wij een gezonde nieuwsgierigheid.

Samen met het team zijn wij tot drie kernwaarden van ons bureau gekomen: betrouwbaar, betrokken en bekwaam. Betrouwbaar in de zin dat wij voorafgaand aan een onderzoek goede afspraken maken met de opdrachtgever en deze ook nakomen. Wij voeren het onderzoek nauwgezet uit en koppelen de bevindingen in heldere taal en op het afgesproken moment terug aan de opdrachtgever. Betrokken zijn wij door ons in te leven in de opdrachtgever en goed te anticiperen op de uitdagingen waarvoor de opdrachtgever staat. Wij denken voortdurend mee. We hebben een goed contact met de opdrachtgever maar zeker ook met onze respondenten. Met bekwaam bedoelen we deskundig en ervaren. Deze belofte kunnen we waarmaken door onze jarenlange ervaring met diverse typen opdrachten in combinatie met een ervaren team van onderzoekers.