Onze dienstverlening

Kenmerkend voor onze werkwijze is het inzetten van multidisciplinaire teams met hoogopgeleide mensen. Opdrachten worden op een efficiënte en resultaatgerichte manier uitgevoerd. In de afgelopen drie decennia heeft ons bureau ruime ervaring opgedaan met zeer uiteenlopende en uitdagende onderzoeks- en advieswerkzaamheden. Voor alle opdrachten geldt dat wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het eindproduct. Dit bereiken we door ons allereerst goed te verdiepen in het vraagstuk of het probleem waarvoor de opdrachtgever zich gesteld ziet. Onze aanpak is er verder op gericht dat we de benodigde (onderzoeks)gegevens op een gestructureerde en zorgvuldige wijze verzamelen en dat we een grote deelname aan onze onderzoeken realiseren. In het proces dat wordt doorlopen, besteden we bovendien ruime aandacht aan de communicatie met en de terugkoppeling naar de opdrachtgever. Met dit alles beogen wij dat opdrachtgevers met tevredenheid kunnen terugkijken op de samenwerking met ons onderzoeksteam.

Bureau Bartels heeft zich sinds haar oprichting ontwikkeld tot een aanbieder van vele typen beleidsondersteunende diensten. Voor uiteenlopende opdrachtgevers voeren wij een grote variatie aan opdrachten uit. De opdrachten die wij uitvoeren beslaan de gehele beleidscyclus: van de voorbereiding van beleid en de beleidsuitvoering tot de evaluatie achteraf.

Meer informatie ontvangen?