ZPP’er maakt nauwelijks gebruik van vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

Staatssecretaris Klijnsma heeft op 11 juli 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd (Kamerbrief) over het onderzoek (Eindrapport) dat Bureau Bartels heeft verricht naar de praktijk van vrijwillige voortzetting pensioenopbouw door zzp’ers. Maximaal 650 zzp’ers maken gebruik van deze wettelijke mogelijkheid die met name bedrijfstakpensioenfondsen bieden aan deze groep.

De sterke toename van het aantal zzp’ers heeft in de afgelopen periode volop politieke en maatschappelijke aandacht gekregen. Een belangrijk aandachtspunt wordt daarbij gevormd door de beperkte pensioenopbouw waarvan bij een aanzienlijk deel van de zzp’ers sprake is. Er worden dan ook diverse initiatieven ontplooid om de pensioenopbouw bij zelfstandigen te versterken. Een goed voorbeeld hiervan is de wettelijke mogelijkheid die pensioenfondsen hebben om zzp’ers (fiscaal gefaciliteerd) in de gelegenheid te stellen om hun pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Binnen het kabinet Rutte II is de afspraak gemaakt om te monitoren hoe dit in de praktijk verloopt en hoeveel zzp’ers gebruik maken van deze mogelijkheid. In opdracht van het ministerie van SZW hebben we dit in kaart gebracht.