Visie meubelindustrie en interieurbouw

In 2013 heeft Bureau Bartels, samen met de betrokken sociale partners, een visie ontwikkeld voor de personeelsvoorziening en opleidingen in de meubelindustrie en de interieurbouw. Dit heeft in 2015 geresulteerd in de oprichting van het Expertisecentrum Meubel (ECM). Vanaf dat moment vervult het ECM de rol van ‘spin in het web’ waar het gaat om de arbeidsmarkt van deze sector. Nu het ECM enkele jaren ‘operationeel’ is, bestaat er bij de sociale partners behoefte aan een herijking van de taken en activiteiten van het ECM. Dit om na te gaan in hoeverre het ECM op de goede weg is, waar eventueel bijstellingen wenselijk zijn en wat nieuwe uitdagingen voor het ECM zijn. Ons bureau is gevraagd om hierbij ondersteuning te bieden.