Versterken schuldhulpverlening

‘Schouders Eronder’ is een landelijk programma, gefinancierd door het ministerie van SZW, dat zich richt op versterking van schuldhulpverlening in Nederland. Daartoe wordt met dit programma onder andere ingezet op onderzoek & innovatie en bevordering van kennisdeling tussen partijen die betrokken zijn bij schuldhulpverlening. Vanuit deze actielijn brengt Bureau Bartels experimenten op het gebied van schuldhulpverlening – en daarmee samenhangende kennisbehoeften van betrokken partijen – in kaart. In het verlengde daarvan organiseren we kennisbijeenkomsten om in deze behoeften te voorzien. Schouders Eronder is een initiatief van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.