Versterken gebruik cao

Sociale partners in de Metalektro hebben het initiatief genomen om tot een zogenoemde ‘hertaling’ van de cao te komen. Daarmee wordt beoogd om de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de cao te vergroten en aldus het gebruik daarvan te verbeteren. Ervaringen tot nu toe hebben namelijk geleerd dat de teksten van cao’s door veel werkgevers en werknemers als saai en onbegrijpelijk worden ervaren. Dit werkt ook belemmerend op het gebruik van de cao. De sociale partners in de Metalektro willen bij werkgevers en werknemers toetsen of de toegankelijkheid, leesbaarheid en begrijpelijkheid van de hertaalde cao beter is dan de ‘oude cao’. Bureau Bartels is gevraagd om een aanpak voor deze toets te ontwikkelen en toe te passen.