Vergroten financieel inzicht werknemers

Inzicht in de eigen financiële situatie is allereerst natuurlijk van belang voor werknemers zelf, maar kan ook voor werkgevers relevant zijn. Zo kunnen problematische schulden van werknemers resulteren in verzuim, uitval of in beslaglegging op loon. We zien dan ook een trend waarbij sociale partners initiatieven op dit terrein ontplooien. Zo is in de energiebranche de pilot ‘Financieel Inzicht’ gestart die, afhankelijk van de resultaten, breder uitgerold kan worden. Doel daarvan is om werknemers inzicht te geven in hun huidige financiën en in de gevolgen van bepaalde keuzes rondom werk of in de privésfeer voor het toekomstig besteedbaar inkomen. Bureau Bartels brengt de resultaten van deze pilot in kaart.