Subsidieregeling armoede en schulden

De beleidsmatige aandacht voor de armoede- en schuldenproblematiek is sterk toegenomen. Eén van de redenen hiervoor is dat een aanzienlijk deel van de huishoudens rond moet komen van een laag inkomen. Daarnaast kunnen langdurige armoede en schulden een hindernis vormen voor participatie van burgers. Er zijn dan ook diverse beleidsinitiatieven ontplooid om deze problematiek terug te dringen. Een goed voorbeeld daarvan is de ‘Subsidieregeling armoede en schulden’. Vanuit deze regeling kunnen maatschappelijke organisaties subsidie krijgen voor initiatieven die bijdragen aan bestrijding van de armoede- en schuldenproblematiek. Voor het ministerie van SZW verrichten we momenteel de tussentijdse evaluatie van deze regeling terwijl we in 2020 de eindevaluatie uit gaan voeren.