Stimuleren duurzame inzetbaarheid lager opgeleiden

Werkgevers en werknemers hebben een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. In de praktijk is het echter lastig gebleken om lager opgeleide werknemers hiervoor te mobiliseren. Om verdiepend inzicht te krijgen in de vraag hoe dit type medewerkers geprikkeld kan worden om actief aan de slag gaan met de eigen duurzame inzetbaarheid laat het ministerie van SZW een experiment uitvoeren. Negen bedrijven met in totaal 36 teams van managers en medewerkers nemen daaraan deel. Gedurende het experiment worden ‘instrumenten’ ingezet zoals bijvoorbeeld persoonlijke gesprekken met medewerkers, Tiptrack en Motivational Interviewing. Bureau Bartels is gevraagd om de resultaten en effecten van dit experiment in kaart te brengen.