Sportonderzoek scoort: 5 jaar resultaten op een rij

ZonMw heeft in opdracht van VWS en NOC*NSF tussen 2012 en 2017 het Onderzoeksprogramma Sport uitgevoerd met als doel wetenschappelijk onderzoek op het terrein van sport en bewegen te versterken en om hoogwaardige en duurzame kennis te ontwikkelen voor de praktijk. Bureau Bartels heeft het onderzoeksprogramma Sport geëvalueerd. Gebleken is dat met dit programma een uniek fundament is gelegd voor multidisciplinair wetenschappelijk sportonderzoek. Het programma heeft geleid tot meer concrete en meer structurele samenwerking tussen wetenschappelijke disciplines onderling en tussen verschillende kennisinstituten. Ook de beoogde samenwerking met de praktijk is gerealiseerd en dit heeft al veel praktische en waardevolle kennis, innovaties en interventies opgeleverd. Lees het online magazine met daarin alle 25 projecten en de facts & figures.