SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van VWS gericht op onder meer nieuwe instroom in de zorg en welzijn. Bureau Bartels maakte eind 2018 een tussenbalans op van het SectorplanPlus. Aan dit landelijke subsidieprogramma nemen inmiddels 136.000 deelnemers uit de zorg en welzijn deel. Het complete rapport vindt u hier: Tussenstand SectorplanPlus. Hierin staan interessante voorbeelden uitgewerkt, bijvoorbeeld van een organisatie die via het SectorplanPlus ruim honderd vluchtelingen aan het werk helpt in de zorg en welzijn.

Zie ook:

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/bestuurdersmagazine/december-2018/trends-op-de-arbeidsmarkt

Het derde tijdvak van de regeling is tot 21 december 2018 geopend. Hierin kunnen organisaties uit de zorg en welzijn weer nieuwe aanvragen indienen. Het laatste tijdvak is voorzien voor eind 2019.