Psychosociale arbeidsbelasting

PSA vormt het meest voorkomende arbeidsrisico onder werknemers. Een aanzienlijk deel van de werknemers heeft te maken met zaken zoals werkstress/-druk, agressie en geweld of met ongewenste omgangsvormen. Er zijn echter maar weinig goede voorbeelden van hoe arbeidsorganisaties dit arbeidsrisico kunnen herkennen en maatregelen kunnen treffen. Daarom heeft het ministerie van SZW het initiatief genomen tot het instellen van een ‘Actieteam PSA’ dat bestaat uit experts op het gebied van PSA. Doel van dit team is om circa twintig arbeidsorganisaties te werven en te ondersteunen bij de aanpak van PSA en de resultaten en leerervaringen daarvan breder te verspreiden. Doordat het inzetten van een Actieteam een nieuwe vorm van overheidsinterventie voor de aanpak van PSA is, heeft het ministerie van SZW behoefte aan een evaluatie van dit instrument. Wij voeren deze evaluatie uit.