Nieuws

Kwaliteit kinderopvang in Europese landen

Geplaatst op: 25-05-2018

Nederlandse ouders die gebruikmaken van kinderopvangvoorzieningen in andere Europese landen kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op...

Lees meer »

Arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg en welzijn

Geplaatst op: 23-05-2018

Nu zich in de zorg en welzijn weer tekorten aan arbeidskrachten manifesteren is het des te belangrijker om initiatieven te ontplooien die er op...

Lees meer »

Stagemisbruik na afstuderen

Geplaatst op: 22-05-2018

Tijdens de kredietcrisis zijn stages voor afgestudeerden meer in zwang geraakt. Daarmee kunnen afgestudeerden, (veelal) tegen een geringe...

Lees meer »

Stimuleren lager opgeleiden

Geplaatst op: 24-11-2017

Werkgevers en werknemers hebben een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. In de praktijk is...

Lees meer »

Gezamenlijke aanpak armoede- en schulden

Geplaatst op: 25-09-2017

Sociaal Werk Nederland voert, met financiële ondersteuning van het ministerie van SZW, het project ‘Moedige Mensen’ uit. Doel van dit project...

Lees meer »

Arbeidsmarktontwikkelingen in de timmerindustrie

Geplaatst op: 25-09-2017

Sociale partners in de timmerindustrie willen continu zicht houden op belangrijke ontwikkelingen die zich op het gebied van arbeidsmarkt en...

Lees meer »

Psychosociale arbeidsbelasting

Geplaatst op: 25-09-2017

PSA vormt het meest voorkomende arbeidsrisico onder werknemers. Een aanzienlijk deel van de werknemers heeft te maken met zaken zoals...

Lees meer »