Leefbaarheid en sociale samenhang

Bevordering van de leefbaarheid en sociale samenhang in wijken, dorpen en steden vormt een belangrijke (beleids)uitdaging. Overheden ontplooien dan ook de nodige initiatieven op dit terrein. Zo heeft de provincie Gelderland een regeling in het leven geroepen die bewoners financieel kan ondersteunen bij het initiëren van projecten op dit terrein. Uit de eerste ervaringen bleek echter dat het voor diverse bewonersgroepen lastig was om met succes een beroep op deze regeling te doen. Daarom heeft de provincie Gelderland ons gevraagd om de regeling te evalueren en in het verlengde daarvan advies uit te brengen over verbetering van de toegankelijkheid daarvan.