Kwaliteit kinderopvang in Europese landen

Nederlandse ouders die gebruikmaken van kinderopvangvoorzieningen in andere Europese landen kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op kinderopvangtoeslag. Eén van deze voorwaarden is dat buitenlandse kinderopvangvoorzieningen ‘naar aard en strekking’ overeen dienen te komen met de kwaliteitseisen zoals die in Nederland gelden. Toetsing daarvan vindt plaats door DUO (in opdracht van het ministerie van SZW). Om DUO hierbij te ondersteunen doen we momenteel onderzoek naar een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten van kinderopvang in ruim 30 Europese landen.