Kredietverlening doorstarters Flevoland

De provincie Flevoland heeft in 2014 het MKB Doorstartfonds Flevoland in het leven geroepen. Vanuit dit fonds worden kredieten verstrekt aan Flevolandse ondernemers met financieringsbehoeften die niet vanuit bijvoorbeeld banken of de Bbz-regeling ingevuld worden. De doelgroep van dit fonds bestaat daarmee uit ondernemers die qua financiering tussen wal en schip zijn geraakt maar in de kern wel levensvatbaar zijn. Doel van het MKB Doorstartfonds is dus om ondernemerschap en werkgelegenheid in Flevoland te behouden. Om tot een onderbouwde besluitvorming over de toekomst van dit fonds te komen, heeft de provincie Flevoland behoefte aan een evaluatie. De provincie heeft Bureau Bartels verzocht om deze evaluatie voor haar rekening te nemen.