Aanpak kinderarmoede hoger op agenda gemeenten

Kinderen horen niet op te groeien met geldzorgen. Ze moeten zich in vrijheid kunnen ontwikkelen, los van de financiële draagkracht van hun ouders. Het kabinet heeft aandacht voor armoede onder kinderen en stelt sinds 2017 extra geld ter beschikking aan gemeenten en maatschappelijke organisaties voor de aanpak ervan. Uit een eerste evaluatie blijkt dat zij hier stappen in zetten. Gemeenten besteden het merendeel van het geld direct aan beleid gericht op kinderen in armoede. Negen van de tien gemeenten bieden voorzieningen aan in natura, zoals een sportabonnement of deelname aan een schoolreisje. Ze weten daarbij meer kinderen in armoede te bereiken dan het jaar ervoor. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de evaluatie vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Staatssecretaris Tamara van Ark:

Kinderen die leven in arme gezinnen hebben mijn speciale aandacht. Elk kind dat opgroeit in armoede is er wat mij betreft één te veel. We weten dat jongeren die opgroeien in een gezin met schulden later vaak zelf in de financiële problemen komen. Ik wil dat voorkomen, want we mogen hun talenten niet verloren laten gaan. Gemeenten zijn goed bezig met hun aanpak, het onderwerp staat hoog op de agenda. Maar er is nog verbetering mogelijk, zeker als het gaat om het lokaal bereiken van alle kinderen in armoede. Samen met de VNG roep ik gemeenten op om alle jongeren in beeld te krijgen en de verbinding te zoeken met andere terreinen, zoals sport, gezondheid en jeugdzorg.