Kinderen in armoede

Ondanks dat Nederland een welvarend land is, groeien naar raming circa 400.000 kinderen op in een situatie van (risico op) armoede. Dit kan negatief uitwerken op hun ontwikkeling en daarmee de kansen voor een volwaardige participatie aan de samenleving verkleinen. Bestrijding van kinderarmoede heeft dan ook de nodige beleidsmatige aandacht. Zo ontvangen gemeenten hiervoor sinds kort jaarlijks 85 miljoen euro aan extra middelen. De bedoeling is dat deze middelen aangewend worden voor voorzieningen in natura voor kinderen in armoede. In opdracht van het ministerie van SZW brengt Bureau Bartels momenteel in kaart hoe dit in de praktijk bij gemeenten verloopt.