Gezamenlijke aanpak armoede- en schuldenproblematiek

Sociaal Werk Nederland voert, met financiële ondersteuning van het ministerie van SZW, het project ‘Moedige Mensen’ uit. Doel van dit project is om een duurzame bijdrage te leveren aan het bestrijden van de armoede- en schuldenproblematiek. Daartoe wordt in vijftien regio’s op lokaal niveau samenwerking georganiseerd tussen partijen die op uiteenlopende wijze te maken hebben met deze problematiek. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om banken, sociaal werk, gemeenten, vrijwilligersorganisaties en ondernemers. De ambitie is om samen met deze partijen vernieuwende voorbeeldprojecten te initiëren voor het vermijden en bestrijden van problematische schulden. In het vervolgproject – ‘Moedige Mensen 2’ – wordt de opgedane kennis en opgebouwde netwerken in deze regio’s geborgd door kwartiermakers aan te stellen. De rol van Bureau Bartels bestaat er uit dat we zowel een proces- als effectevaluatie uitvoeren van dit vervolgproject.