Evaluatie lokale startersinitiatieven

In de regio Vechtdal lopen enkele initiatieven die gericht zijn op ondersteuning van startende en gevestigde ondernemers. Bij Startershuis DOEN! ligt de focus op (pre-)starters en bij het Ondernemershuis voor het Vechtdal op personen die deze stap al gezet hebben maar nog niet heel lang actief zijn als ondernemer. De gemeente Hardenberg is al langere tijd (financieel) betrokken bij zowel het Startershuis als het Ondernemershuis. Daarom heeft de gemeente Hardenberg behoefte aan een evaluatie van beide initiatieven. Bureau Bartels is gevraagd om deze evaluatie voor haar rekening te nemen.