ESF Actieve Inclusie

Het leeuwendeel van de ruim 500 miljoen euro aan middelen vanuit het ESF-programma 2014-2020 is bestemd voor de prioriteit ‘Actieve Inclusie’. Doel van deze prioriteit is om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. De middelen voor deze prioriteit worden via een aantal openstellingen ingezet waarvoor Arbeidsmarktregio’s, UWV en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) aanvragen in kunnen dienen. Het Agentschap SZW had behoefte aan een evaluatie van de diverse fasen van de eerste openstelling van ESF Actieve Inclusie. Dit om daaruit lessen te destilleren voor toekomstige openstellingen. Na vorig jaar een evaluatie uitgevoerd te hebben van de aanvraag- en uitvoeringsfase zijn we nu gestart met een evaluatie van de afrondings- en vaststellingsfase van de eerste openstelling.