Arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg en welzijn

Nu zich in de zorg en welzijn weer tekorten aan arbeidskrachten manifesteren is het des te belangrijker om initiatieven te ontplooien die er op gericht zijn om meer evenwicht aan te brengen in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van deze sector. Dit is in feite ook de belangrijkste missie van de Stichting RegioPlus, een samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties in de zorg en welzijn. Om hier invulling aan te geven voert RegioPlus momenteel het programma ‘Koersen op Kansen, regionaal resultaat’ uit. Het ministerie van VWS draagt daar financieel aan bij. In opdracht van RegioPlus verzorgt Bureau Bartels de monitoring en evaluatie van dit meerjarig programma.