Arbeidsmarktontwikkelingen in de timmerindustrie

Sociale partners in de timmerindustrie willen continu zicht houden op belangrijke ontwikkelingen die zich op het gebied van arbeidsmarkt en scholing in hun sector voordoen. Daarmee kunnen zij namelijk tijdig maatregelen treffen indien zich bepaalde knelpunten voor blijken te doen. Bureau Bartels ondersteunt de timmerindustrie hierbij. We doen dat op een vraaggerichte wijze. Dit houdt in dat we eerst in samenspraak met de sociale partners vaststellen waar belangrijke informatiebehoeften liggen op het terrein van arbeidsmarkt, inzetbaarheid en scholing. Vervolgens vullen we deze behoeften in. Enerzijds doen we dit door gebruik te maken van al beschikbare gegevens. Anderzijds achterhalen we daarvoor aanvullende informatie en gegevens bij werkgevers en werknemers uit de timmerindustrie.