Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Binnen RegioPlus werken veertien regionale werkgeversorganisaties samen op het gebied van de arbeidsmarkt voor de Zorg en Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Als landelijk platform faciliteert de stichting RegioPlus de regionale activiteiten van deze organisaties en het netwerk dat zij samen vormen. Voor de periode 2016-2020 heeft RegioPlus, samen met de aangesloten regionale werkgeversorganisaties, het strategisch arbeidsmarktbeleid vastgelegd in het programma ‘Koersen op Kansen’. Om zicht te krijgen op de voortgang en resultaten van dit programma voert Bureau Bartels jaarlijks een monitoring- en evaluatie uit. Ons bureau heeft ook het voorgaande programma 'De Weg naar Balans' mogen evalueren.