A&O-fonds Waterschappen

In 2008 hebben sociale partners in de sector waterschappen het sectorfonds A&O-fonds Waterschappen opgericht. Dit fonds heeft als doel om ‘een bijdrage te leveren aan goed werkgever- en werknemerschap in de sector waterschappen’. In de afgelopen jaren heeft het fonds dan ook diverse initiatieven ontplooid op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-vraagstukken. Daarmee is getracht om zowel de waterschapsorganisaties als individuele medewerkers te ondersteunen. Om na te gaan in hoeverre het fonds hierin geslaagd is en welke lessen daaruit te destilleren zijn voor de toekomst, voert Bureau Bartels momenteel een evaluatie uit van het A&O-fonds Waterschappen.