Nieuws

Subsidieregeling armoede en schulden

Geplaatst op: 25-09-2017

De beleidsmatige aandacht voor de armoede- en schuldenproblematiek is sterk toegenomen. Eén van de redenen hiervoor is dat een aanzienlijk deel...

Lees meer »

Gezamenlijke aanpak armoede- en schulden

Geplaatst op: 25-09-2017

Sociaal Werk Nederland voert, met financiële ondersteuning van het ministerie van SZW, het project ‘Moedige Mensen’ uit. Doel van dit project...

Lees meer »

Arbeidsmarktontwikkelingen in de timmerindustrie

Geplaatst op: 25-09-2017

Sociale partners in de timmerindustrie willen continu zicht houden op belangrijke ontwikkelingen die zich op het gebied van arbeidsmarkt en...

Lees meer »

Psychosociale arbeidsbelasting

Geplaatst op: 25-09-2017

PSA vormt het meest voorkomende arbeidsrisico onder werknemers. Een aanzienlijk deel van de werknemers heeft te maken met zaken zoals...

Lees meer »

Positieve Gezondheid

Geplaatst op: 25-09-2017

In de afgelopen jaren is het concept ‘Positieve Gezondheid’ meer in zwang geraakt. Daarbij wordt niet zozeer ziekte centraal gesteld maar het...

Lees meer »

ESF Actieve Inclusie

Geplaatst op: 25-09-2017

Het leeuwendeel van de ruim 500 miljoen euro aan middelen vanuit het ESF-programma 2014-2020 is bestemd voor de prioriteit ‘Actieve Inclusie’....

Lees meer »

Vergroten financieel inzicht werknemers

Geplaatst op: 22-09-2017

Inzicht in de eigen financiële situatie is allereerst natuurlijk van belang voor werknemers zelf, maar kan ook voor werkgevers relevant zijn. Zo...

Lees meer »

Ketenaansprakelijkheid

Geplaatst op: 22-09-2017

Met de ‘Wet aanpak schijnconstructies (Was)’ wordt onder andere beoogd om de rechtspositie van werknemers te versterken en te borgen dat zij...

Lees meer »

Quick Response Manufacturing (QRM)

Geplaatst op: 08-09-2017

Quick Response Manufacturing (QRM) is er op gericht is om via het verkorten van doorlooptijden de bedrijfsresultaten te verbeteren. Door tijdwinst...

Lees meer »

Stagemisbruik

Geplaatst op: 08-09-2017

Tijdens de kredietcrisis zijn stages voor afgestudeerden meer in zwang geraakt. Daarmee kunnen afgestudeerden, (veelal) tegen een geringe...

Lees meer »