Nieuws

A&O-fonds Waterschappen

Geplaatst op: 24-11-2017

In 2008 hebben sociale partners in de sector waterschappen het sectorfonds A&O-fonds Waterschappen opgericht. Dit fonds heeft als doel om ‘een...

Lees meer »

Wet wijziging cbm

Geplaatst op: 24-11-2017

In het Burgerlijk Wetboek worden drie beschermingsmaatregelen onderscheiden, namelijk curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Deze...

Lees meer »

Stimuleren lager opgeleiden

Geplaatst op: 24-11-2017

Werkgevers en werknemers hebben een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. In de praktijk is...

Lees meer »

Subsidieregeling armoede en schulden

Geplaatst op: 25-09-2017

De beleidsmatige aandacht voor de armoede- en schuldenproblematiek is sterk toegenomen. Eén van de redenen hiervoor is dat een aanzienlijk deel...

Lees meer »

Gezamenlijke aanpak armoede- en schulden

Geplaatst op: 25-09-2017

Sociaal Werk Nederland voert, met financiële ondersteuning van het ministerie van SZW, het project ‘Moedige Mensen’ uit. Doel van dit project...

Lees meer »

Arbeidsmarktontwikkelingen in de timmerindustrie

Geplaatst op: 25-09-2017

Sociale partners in de timmerindustrie willen continu zicht houden op belangrijke ontwikkelingen die zich op het gebied van arbeidsmarkt en...

Lees meer »

Psychosociale arbeidsbelasting

Geplaatst op: 25-09-2017

PSA vormt het meest voorkomende arbeidsrisico onder werknemers. Een aanzienlijk deel van de werknemers heeft te maken met zaken zoals...

Lees meer »

Positieve Gezondheid

Geplaatst op: 25-09-2017

In de afgelopen jaren is het concept ‘Positieve Gezondheid’ meer in zwang geraakt. Daarbij wordt niet zozeer ziekte centraal gesteld maar het...

Lees meer »

ESF Actieve Inclusie

Geplaatst op: 25-09-2017

Het leeuwendeel van de ruim 500 miljoen euro aan middelen vanuit het ESF-programma 2014-2020 is bestemd voor de prioriteit ‘Actieve Inclusie’....

Lees meer »

Vergroten financieel inzicht werknemers

Geplaatst op: 22-09-2017

Inzicht in de eigen financiële situatie is allereerst natuurlijk van belang voor werknemers zelf, maar kan ook voor werkgevers relevant zijn. Zo...

Lees meer »