Nieuws

Grip gemeenten op (kosten) bewindvoering

Geplaatst op: 19-10-2018

Er is sprake van een sterke toename van het aantal personen dat onder bewind is gesteld. In eerder onderzoek heeft Bureau Bartels aangetoond dat...

Lees meer »

Wet wijziging cbm

Geplaatst op: 03-09-2018

In het Burgerlijk Wetboek worden drie beschermingsmaatregelen onderscheiden, namelijk curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Deze...

Lees meer »

Subsidieregeling armoede en schulden heeft effect

Geplaatst op: 06-07-2018

De beleidsmatige aandacht voor de armoede- en schuldenproblematiek is sterk toegenomen. Eén van de redenen hiervoor is dat een aanzienlijk deel...

Lees meer »

Sportonderzoek scoort: 5 jaar resultaten op een rij

Geplaatst op: 18-06-2018

ZonMw heeft in opdracht van VWS en NOC*NSF tussen 2012 en 2017 het Onderzoeksprogramma Sport uitgevoerd met als doel wetenschappelijk onderzoek op...

Lees meer »

Kinderen in armoede

Geplaatst op: 04-06-2018

Ondanks dat Nederland een welvarend land is, groeien naar raming circa 400.000 kinderen op in een situatie van (risico op) armoede. Dit kan...

Lees meer »

Functiemetamorfose door digitalisering en robotisering

Geplaatst op: 02-06-2018

Digitalisering en robotisering resulteren in grote veranderingen in productie en dienstverlening. Intensivering van het gebruik van ICT en robots...

Lees meer »

Leefbaarheid en sociale samenhang

Geplaatst op: 01-06-2018

Bevordering van de leefbaarheid en sociale samenhang in wijken, dorpen en steden vormt een belangrijke (beleids)uitdaging. Overheden ontplooien...

Lees meer »

Kansen voor alle kinderen

Geplaatst op: 31-05-2018

Bestrijden van kinderarmoede staat volop in de politieke en maatschappelijke belangstelling. Eén van de instrumenten die daarbij ingezet wordt,...

Lees meer »

Financieel en pensioeninzicht werknemers

Geplaatst op: 31-05-2018

Inzicht in de eigen financiële situatie is allereerst van groot belang voor werknemers, maar kan ook voor werkgevers relevant zijn. Zo stelt een...

Lees meer »

Visie meubelindustrie en interieurbouw

Geplaatst op: 25-05-2018

In 2013 heeft Bureau Bartels, samen met de betrokken sociale partners, een visie ontwikkeld voor de personeelsvoorziening en opleidingen in de...

Lees meer »