Nieuws

Vragenlijst Winkeltijden Ommen

Geplaatst op: 20-08-2019

Gemeente Ommen wil graag weten hoe burgers denken over de winkeltijden in Ommen.

Klik hier om de vragenlijst Winkeltijden Ommen in te vullen.

Lees meer »

Samenwerking innovatieprojecten landbouw

Geplaatst op: 22-07-2019

In 2015 heeft de Europese Commissie het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) voor ons land goedgekeurd. De uitvoering van dit...

Lees meer »

Opleidingen stimuleren in zorg en welzijn

Geplaatst op: 24-04-2019

De voortgangsrapportage van het SectorplanPlus is uit. Via dit plan worden de personeelstekorten in zorg en welzijn aangepakt. Zie onze rapportage...

Lees meer »

Effecten openbaarmaking inspectiegegevens op gedrag

Geplaatst op: 15-04-2019

Met de Wet aanpak schijnconstructies is het mogelijk geworden om inspectieresultaten van de Inspectie SZW met vermelding van de namen van...

Lees meer »

Versterken schuldhulpverlening

Geplaatst op: 27-03-2019

‘Schouders Eronder’ is een landelijk programma, gefinancierd door het ministerie van SZW, dat zich richt op versterking van...

Lees meer »

Grip gemeenten op (kosten) bewindvoering

Geplaatst op: 07-03-2019

Er is sprake van een sterke toename van het aantal personen dat onder bewind is gesteld. In eerder onderzoek heeft Bureau Bartels aangetoond dat...

Lees meer »

Kredietverlening doorstarters Flevoland

Geplaatst op: 28-01-2019

De provincie Flevoland heeft in 2014 het MKB Doorstartfonds Flevoland in het leven geroepen. Vanuit dit fonds worden kredieten verstrekt aan...

Lees meer »

Provinciale rol op het gebied van onderwijs

Geplaatst op: 28-01-2019

Hoewel provincies geen wettelijke taken op het gebied van onderwijs hebben, voert de provincie Limburg al enkele jaren wel degelijk een...

Lees meer »

Instroomonderzoek studenten WGV Zorg en Welzijn

Geplaatst op: 25-01-2019

WGV Zorg en Welzijn rekent Twente, Achterhoek, Regio Zwolle en Stedendriehoek/Noord-Veluwe tot haar werkgebied. Bureau Bartels heeft voor WGV Zorg...

Lees meer »

Gezamenlijke aanpak armoede- en schulden

Geplaatst op: 25-09-2017

Sociaal Werk Nederland voert, met financiële ondersteuning van het ministerie van SZW, het project ‘Moedige Mensen’ uit. Doel van dit project...

Lees meer »