Nieuws

SectorplanPlus

Geplaatst op: 13-12-2018

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van VWS gericht op onder meer nieuwe instroom in de zorg en welzijn....

Lees meer »

Kinderen in armoede

Geplaatst op: 23-11-2018

Kinderen horen niet op te groeien met geldzorgen. Ze moeten zich in vrijheid kunnen ontwikkelen, los van de financiële draagkracht van hun...

Lees meer »

Subsidieregeling armoede en schulden heeft effect

Geplaatst op: 06-07-2018

De beleidsmatige aandacht voor de armoede- en schuldenproblematiek is sterk toegenomen. Eén van de redenen hiervoor is dat een aanzienlijk deel...

Lees meer »

Sportonderzoek scoort: 5 jaar resultaten op een rij

Geplaatst op: 18-06-2018

ZonMw heeft in opdracht van VWS en NOC*NSF tussen 2012 en 2017 het Onderzoeksprogramma Sport uitgevoerd met als doel wetenschappelijk onderzoek op...

Lees meer »

Functiemetamorfose door digitalisering en robotisering

Geplaatst op: 02-06-2018

Digitalisering en robotisering resulteren in grote veranderingen in productie en dienstverlening. Intensivering van het gebruik van ICT en robots...

Lees meer »

Leefbaarheid en sociale samenhang

Geplaatst op: 01-06-2018

Bevordering van de leefbaarheid en sociale samenhang in wijken, dorpen en steden vormt een belangrijke (beleids)uitdaging. Overheden ontplooien...

Lees meer »

Visie meubelindustrie en interieurbouw

Geplaatst op: 25-05-2018

In 2013 heeft Bureau Bartels, samen met de betrokken sociale partners, een visie ontwikkeld voor de personeelsvoorziening en opleidingen in de...

Lees meer »

Kwaliteit kinderopvang in Europese landen

Geplaatst op: 25-05-2018

Nederlandse ouders die gebruikmaken van kinderopvangvoorzieningen in andere Europese landen kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op...

Lees meer »

Arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg en welzijn

Geplaatst op: 23-05-2018

Nu zich in de zorg en welzijn weer tekorten aan arbeidskrachten manifesteren is het des te belangrijker om initiatieven te ontplooien die er op...

Lees meer »

Stimuleren lager opgeleiden

Geplaatst op: 24-11-2017

Werkgevers en werknemers hebben een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. In de praktijk is...

Lees meer »