Nieuws

Initiatieven onderwijs en arbeidsmarkt

Geplaatst op: 28-01-2019

Vanuit haar betrokkenheid bij het stimuleren van de regionale economie hecht de provincie Gelderland groot belang aan de beschikbaarheid van...

Lees meer »

Kredietverlening doorstarters Flevoland

Geplaatst op: 28-01-2019

De provincie Flevoland heeft in 2014 het MKB Doorstartfonds Flevoland in het leven geroepen. Vanuit dit fonds worden kredieten verstrekt aan...

Lees meer »

Provinciale rol op het gebied van onderwijs

Geplaatst op: 28-01-2019

Hoewel provincies geen wettelijke taken op het gebied van onderwijs hebben, voert de provincie Limburg al enkele jaren wel degelijk een...

Lees meer »

Evaluatie lokale startersinitiatieven

Geplaatst op: 28-01-2019

In de regio Vechtdal lopen enkele initiatieven die gericht zijn op ondersteuning van startende en gevestigde ondernemers. Bij Startershuis DOEN!...

Lees meer »

Pensioeninzicht bij universiteitsmedewerkers

Geplaatst op: 25-01-2019

In navolging op een pilot Financieel Inzicht bij enkele universiteiten gaat ook de Tilburg University het instrument MijnGeldzaken.nl beschikbaar...

Lees meer »

Europese LEADER-middelen voor plattelandsontwikkeling

Geplaatst op: 25-01-2019

In de periode 2014-2020 loopt in Nederland het POP3-programma. Voor dit programma zijn middelen vanuit het Europees Landbouw Fonds voor...

Lees meer »

Functiemetamorfose door digitalisering en robotisering

Geplaatst op: 02-06-2018

Digitalisering en robotisering resulteren in grote veranderingen in productie en dienstverlening. Intensivering van het gebruik van ICT en robots...

Lees meer »

Kwaliteit kinderopvang in Europese landen

Geplaatst op: 25-05-2018

Nederlandse ouders die gebruikmaken van kinderopvangvoorzieningen in andere Europese landen kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op...

Lees meer »

Gezamenlijke aanpak armoede- en schulden

Geplaatst op: 25-09-2017

Sociaal Werk Nederland voert, met financiële ondersteuning van het ministerie van SZW, het project ‘Moedige Mensen’ uit. Doel van dit project...

Lees meer »

Psychosociale arbeidsbelasting

Geplaatst op: 25-09-2017

PSA vormt het meest voorkomende arbeidsrisico onder werknemers. Een aanzienlijk deel van de werknemers heeft te maken met zaken zoals...

Lees meer »