Nieuws

Versterken gebruik cao

Geplaatst op: 13-02-2017

Sociale partners in de Metalektro hebben het initiatief genomen om tot een zogenoemde ‘hertaling’ van de cao te komen. Daarmee wordt beoogd om...

Lees meer »

Flevopenningen

Geplaatst op: 13-02-2017

Al ruim tien jaar worden in Flevoland jaarlijks de zogenoemde Flevopenningen uitgereikt. Deze ondernemersprijzen zijn ingesteld om bepaalde typen...

Lees meer »

Samenwerking innovatieprojecten landbouw

Geplaatst op: 13-02-2017

In 2015 heeft de Europese Commissie het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) voor ons land goedgekeurd. De uitvoering van dit...

Lees meer »

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Geplaatst op: 07-11-2016

Binnen RegioPlus werken veertien regionale werkgeversorganisaties samen op het gebied van de arbeidsmarkt voor de Zorg en Welzijn &...

Lees meer »

ZPP’er maakt nauwelijks gebruik van vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

Geplaatst op: 14-07-2016

Staatssecretaris Klijnsma heeft op 11 juli 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd (Kamerbrief) over het onderzoek (Eindrapport) dat Bureau Bartels...

Lees meer »

Vraag en aanbod kappers

Geplaatst op: 27-11-2015

Uit arbeidsmarktonderzoek blijkt dat de instroom van pas afgestudeerde kappers op mbo-niveau 2 en 3 sinds 2013 afneemt. Om te voorkomen dat zich...

Lees meer »

Peuterspeelzalen in paniek door nieuwe regels

Geplaatst op: 16-11-2015

In het peuterspeelzaalwerk is sprake van een grote dynamiek. Zo hebben de peuterspeelzalen te maken gekregen met de Wet ontwikkelingskansen door...

Lees meer »

Rapport 'Verdiepend onderzoek naar de groep onderbewindgestelden'

Geplaatst op: 10-11-2015

Indien iemand vanwege zijn of haar lichamelijke dan wel geestelijke toestand niet in staat is om zelf de eigen financiën te regelen kan de...

Lees meer »