Kennisgebieden

In de afgelopen ruim dertig jaar heeft Bureau Bartels een brede ervaring opgedaan met zeer uiteenlopende en uitdagende onderzoeks- en advieswerkzaamheden. Omdat opdrachtgevers uit diverse werkvelden het vertrouwen hadden in ons bureau, hebben wij een brede kennis kunnen ontwikkelen op de volgende kennisgebieden:

Evaluatie

Monitoringonderzoek

Good practice

Effectmeting

Ondernemerspeiling

Klanttevredenheidsonderzoek

Arbeidsmarktonderzoek

Nulmeting

Tussenmeting

Eindmeting

Nalevingsonderzoek

Verkenning

Visieontwikkeling

Beroepenscan

Haalbaarheidsonderzoek

Quick scan