Wie wij zijn

Bureau Bartels vond haar oorsprong in het noorden van het land. Het bureau werd in 1982 als spin-off van de Rijksuniversiteit Groningen opgericht. In 1997 zijn wij verhuisd vanuit het noorden naar Amersfoort. Bureau Bartels wordt geleid door twee directeuren: dr. Evert Jan Davelaar en drs. Henk Tissing. Beiden zijn al lang aan ons bureau verbonden. Daarnaast bestaat ons team uit universitair opgeleide onderzoekers die eveneens al langere tijd werkzaam zijn bij Bureau Bartels. Wij voeren een grote variatie aan onderzoeken uit voor diverse opdrachtgevers. Doordat onze opdrachten telkens weer anders zijn, behouden wij een gezonde nieuwsgierigheid.

Waar staan wij voor

Samen met het team zijn wij tot drie kernwaarden van ons bureau gekomen: betrouwbaar, betrokken en bekwaam. Betrouwbaar in de zin dat wij voorafgaand aan een onderzoek goede afspraken maken met de opdrachtgever en deze ook nakomen. Wij voeren het onderzoek nauwgezet uit en koppelen de bevindingen in heldere taal en op het afgesproken moment terug aan de opdrachtgever. Betrokken zijn wij door ons in te leven in de opdrachtgever en goed te anticiperen op de uitdagingen waarvoor de opdrachtgever staat. Wij denken voortdurend mee. We hebben een goed contact met de opdrachtgever maar zeker ook met onze respondenten. Met bekwaam bedoelen we deskundig en ervaren. Deze belofte kunnen we waarmaken door onze jarenlange ervaring met diverse typen opdrachten in combinatie met een ervaren team van onderzoekers.

Hoe werken wij

Kenmerkend voor onze werkwijze is het inzetten van multidisciplinaire teams met hoogopgeleide mensen. Opdrachten worden op een efficiënte en resultaatgerichte manier uitgevoerd. In de afgelopen bijna vier decennia heeft ons bureau ruime ervaring opgedaan met zeer uiteenlopende en uitdagende onderzoeks- en advieswerkzaamheden. Voor alle opdrachten geldt dat wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het eindproduct. Dit bereiken we door ons allereerst goed te verdiepen in het vraagstuk of het probleem waarvoor de opdrachtgever zich gesteld ziet. Onze aanpak is er verder op gericht dat we de benodigde (onderzoeks)gegevens op een gestructureerde en zorgvuldige wijze verzamelen en dat we een grote deelname aan onze onderzoeken realiseren. In het proces dat wordt doorlopen, besteden we bovendien ruime aandacht aan de communicatie met en de terugkoppeling naar de opdrachtgever. Met dit alles beogen wij dat opdrachtgevers met tevredenheid kunnen terugkijken op de samenwerking met ons onderzoeksteam.

Bureau Bartels heeft zich sinds haar oprichting ontwikkeld tot een aanbieder van vele typen beleidsondersteunende diensten. Voor uiteenlopende opdrachtgevers voeren wij een grote variatie aan opdrachten uit. De opdrachten die wij uitvoeren beslaan de gehele beleidscyclus: van de voorbereiding van beleid en de beleidsuitvoering tot de evaluatie achteraf.

onze Opdrachtgevers

A&O-fonds Provincies

A&O-fonds Waterschappen

A+O fonds Gemeenten

A+O fonds Rijk

A+O Metalektro

APG

Brancheplatform Kappers

CAOP

CNV - Connectief | Geldzorg | Vakmensen

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Divosa

Expertise Centrum Meubel

FCB

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Fonds Scholing en Ordening Busvervoer en Sociaal Fonds Taxi

Gemeente Aa en Hunze

Gemeente Almere

Gemeente Hardenberg

Gemeente Hoorn

Gemeente Leiden

Gemeente Ommen

Gemeente Rotterdam

 

 

Health Innovation Park

Hogeschool Utrecht

Inretail

Inspectie SZW

Kennispoort Zwolle

Koninklijke Metaalunie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit   

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Veiligheid en Justitie/WODC

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Oost NL

O&O fonds GGZ

O&O fonds GEO

Programma Schouders Eronder

Provincie Drenthe

Provincie Flevoland

Provincie Gelderland

Provincie Groningen

Provincie Limburg

Provincie Noord-Holland

 Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS)

Regiebureau POP

RegioCoöp

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Sint Laurens Fonds

Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie

Sociaal Fonds O&O in het kappersbedrijf

Sociaal Werk Nederland

Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ)

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken

Stichting De Verre Bergen

Stichting Houtdatwerkt

Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM)

Stichting RegioPlus

Transvorm

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Werkgeversvereniging WENB

WGV Zorg en Welzijn

Zestor

ZonMw